راهنما

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه های مهندسی

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاری از طرف بیمه گذار انجام شود: ۱- بلافاصله به وسیله تلفن و یا فاکس و متعاقباً به وسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد. ۲- تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگیری از […]

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه های مسئولیت

با توجه به اینکه در انواع بیمه های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت حقوقی بیمه گذار (که می بایست طبق قوانین جاری کشور مقصر شناخته شود تا ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران گردد) محدود به شرایط مندرج در بیمه نامه در پوشش بیمه قرار می گیرد؛ لذا بیمه گذار می بایست حداقل […]

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه درمان مسافرتی خارج از کشور

مدارک لازم برای پرداخت خسارت درمان مسافرتی خارج از کشور : ۱ – اصل بیمه نامه ۲ – اصل گذرنامه (به منظور رؤیت توسط واحد مربوطه) ۳ – رونوشت از صفحات گذرنامه (صفحه اول، صفحات مربوط به ویزا، صفحه ورود و خروج به کشور مبدأ و مقصد) ۴ – اصل نسخه پزشک و صورت حساب های […]

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه های عمر و حوادث

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت  عمر و حوادث الف ) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های خسارت عمر و حوادث گروهی : مدارک مشترک : آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده کپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت بیمه شده ) گزارش حادثه (انتظامی/ تأمین اجتماعی […]

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه های اموال

 اعلام مدارک خسارت شخص ثالث مالی : – با گزارش مقامات انتظامی مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از: – اعلام خسارت حداکثر ظرف ۵ روز؛ – اصل و کپی بیمه­ نامه شخص ثالث طرفین حادثه ؛ – یک عدد کوپن بیمه­ نامه شخص ثالث مقصر حادثه؛ – اصل و […]