اطلاعات بیمه ای

نحوه پرداخت هزینه های درمانی مصدومین

جدول مباحث مطروحه و اصلاحات و مصادیق و مواد قانونی ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم ۱۳۸۴ راجع به پرداخت هزینه های درمانی مصدومین سوانح و حوادث رانندگی ردیف مباحث مطروحه اصلاحات فنی و مصادیق مواد قانونی ۱ الزامات قانونی – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری […]

صندوق تامین خسارت های بدنی

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ هجری شمسی تأسیس شد و آیین‌نامه آن در تاریخ ۱۳۴۸/۰۴/۲۱ به تصویب هیأت وزیران رسید. ضمناً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب […]

قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث آئین‌ نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸ ماده‌ ۱ـ در قراردادهای‌ بیمه‌ ای‌  که‌ در اجرای‌ ماده‌ یک‌ قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ منعقد می‌ گردد باید مسئولیت‌ مدنی‌ دارنده‌ وسیله‌ نقلیه‌ به‌ ترتیب‌ مذکور دراین‌ […]

اصول و قوانین بیمه

اصول حاکم برقراردادهای بیمه معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایز می کند و هر یک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند. اصل حسن نیت تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه […]

متن کامل قانون بیمه

(مصوب ۷/۲/۱۳۱۶) معاملات بیمه ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی  […]

تاریخچه بیمه

بیمه  چیست ؟ بیمه ، اشخاصی  را که  متحمل  لطمه ، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای  شده اند قادر می سازد که  پیامدهای  این  وقایع  ناگوار را جبران  کنند. خسارت هایی  که  به  این  قبیل افراد پرداخت  میگردد از پول هایی  تأمین  می شود که  برای  خرید بیمه  نامه می پردازند و با پرداخت  آن  […]