بیمه نامه درمان مسافرین عازم به خارج کشور

صدور بیمه نامه درمانی مسافرین عازم به خارج کشور

پرسش نامه و پيشنهاد بیمه نامه درمانی مسافرین عازم به خارج کشور
  • اين پرسش نامه و پيشنهاد، اساس انعقاد قرارداد بيمه بوده و بيمه نامه بر اساس اطلاعات مندرج در آن صادر مي گردد، بنابراين لازم است در تکميل آن دقت کافي بعمل آيد.
  • مشخصات متقاضی

  • خواهشمند است مشخصات زیر را با حروف لاتین و به صورت مجزا براساس مندرجات گذرنامه تکمیل بفرمائید
  • مشخصات سفر

  • توجه

    - اين پرسش نامه و پيشنهاد بيمه به تنهايي فاقد هرگونه اعتبار مي باشد و تكميل آن موجد هيچ گونه حقي براي بيمه گذار و يا تعهدي براي شركت بيمه پاسارگاد نخواهد بود.
    - درصورت عدم دریافت ویزا، حق بیمه پس از کسر 20 بیست هزار ریال و با اصل گذرنامه و بیمه نامه قابل برگشت می باشد.